Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Kilotop Junior Shop are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe shop.kilostop.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de Creare de cont și/sau de Comandă declarati ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Kilotop Junior Shop, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 6606, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Kilotop Junior Shop, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Kilotop Junior Shop, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Kilotop Junior Shop atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau strainatate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Kilotop Junior Shop nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul shop.kilostopjunior.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securitătți, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Kilotop Junior Shop poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.